Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2013

7543 24fe 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaPjbbbv Pjbbbv

April 18 2013

5111 eb89 500

Bruce Davidson

New York City 1966

nathallie
5390 2819 500
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viakarema1 karema1
nathallie
5314 081a
/ przegrałam życie
Reposted fromwhatu whatu viakarema1 karema1
nathallie
Myślę, że po prostu boisz się być szczęśliwa, bo za każdym razem jak jesteś szczęśliwa dzieje się coś złego...
— p
Reposted fromLala333 Lala333 viakarema1 karema1
nathallie
7396 243d 500
Reposted fromsamvi samvi viakarema1 karema1
nathallie
Ludzie chcę cię zniszczyć... Przestań im w tym pomagać.
— "Demony Da Vinci"
Reposted fromwerterowska werterowska viakarema1 karema1
nathallie
6930 f5e6
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viakarema1 karema1
nathallie
9837 5c33
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady viaskins skins
nathallie
0486 f3bc
Reposted fromdidka113 didka113 viaplotkara plotkara
nathallie
6110 5099
Reposted frommisseterniity misseterniity viaskins skins
nathallie
3751 cdd2
Reposted fromyoungblood youngblood viakarema1 karema1

April 07 2013

nathallie
Jadę, jadę, Chełmno mijam, a nad głową LAWENDOWE niebo. Cała Polska jest przede mną. to piękne mimo, że to powrót - odjechałam. 
Lecz serce zostało tam !
Hmm mimo wszystko przez to co dziś widzę to nie jest zły dzień, bo wiem że wrócę, wrócę taka jak jestem teraz - nie inna. Czas dla mnie się zatrzymał w idealnym momencie, no prawie idealnym *ból wszystkiego co się da* pozdrawiam ja - w dniu mojej starości.
nathallie

Don’t do that! I went crazy when I was with you. I can’t let that happen again. Love’s not supposed to do that. You made me go mad. 
You’re making me mad now, Effy. And that’s exactly what love’s supposed to do.

Reposted frommyname myname viaskins skins
nathallie
3228 f915
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viaskins skins
nathallie
nathallie
9241 f8c1
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viaplotkara plotkara
nathallie
8889 c78f
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady viaskins skins
nathallie
2618 5032
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady viaskins skins
nathallie
6973 c2dd
Reposted fromTveilight Tveilight viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl